Hessen Eyaleti koalisyon hükümetini olușturan CDU ve BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN partileri 3 Aralık 2019 tarihli kanun teklifi ile Hessen Eyaletinde yabancılar meclislerinin geleceğini yakından ilgilendiren bir kanun teklifi verdiler .

Teklif sahibi siyasi partiler bu tekliflerine gerekçe olarak on yıllardan bu yana Hessen eyaleti yabancılar meclisleri seçimlerinde, seçime katılımın devamlı surette geriye gittiğini ve son seçimlerde seçimlere katılım oranının % 6 kadar indiğini ve yabancılar meclisinin kanunen seçilen her üç mahalli bölgeden birisinde aday olmadığı icin yabancilar meclisi seçiminin yapılamadığını göstermektedirler.

Kanun teklifi mevcut mahalli yabancılar meclislerini ilgilendiren önemli köklü değișiklikler içeriyor.

• Hessen mahalli idareler kanunu (HGO – Hessische Gemeinde Ordnung) 86´ıncı maddesi değiștirilek mahalli seçimler ile yabancılar meclisleri seçimleri aynı zamanda yapılması, zorunlu hale geliyor,
• HGO´nun §84´üncü maddesi değiștirilerek, mahalli idareler (belediyeler) uyum komisyonu olușturmaya karar vermesi durumunda, kanunen yabancılar meclisi olușturma mecburiyeti ortadan kalkıyor. Opsiyon modeli denilen bu değișiklikle yabancılar meclisi kurulması ile ilgili inisyatif hakkı tamamen mahalli idarelere veriliyor,
• Yeniden yazılması teklif edilen HGO´nun 89´uncu maddesine göre, yabancılar meclisi için yeterli aday bulunmayan ve ilgili mahalli idarenin (belediyenin) yabancı meclisi olușturmama kararı vermesi durumunda atanmıșlardan olușan uyum komisyonu kurma zorunluluğu getiriyor.

Kanun teklifi bu șekliyle Hessen eyaleti meclisinden geçerek yasalașması halinde, parlementer demokrasilerin olmazsa olmazı olan oy sandığı, yani Alman pasaportuna sahip olmayan yabancıların tek seçme ve seçilme hakkı, yasal zorunluluktan çıkartarak, tamamen mahalli idarelerin insaf ve inisyatifine bırakılıyor. Böylece Hessen eyaletinde Alman pasaportuna sahip olmayan yabancıların oylarıyla seçilerek onları doğrudan demokratik olarak temsil eden yegane kurumlar olan yabancılar meclisleri, zamanla yok olma tehlikesiyle karșı karșıya bırakılıyor. Yabancılar meclisleri seçimlerinde sandıktan çıkan irade, mahalli

idarelerin (belediyelerin) ișine gelmemesi, mahalli idarelerin hilafına konuları gündemine alması, onların istemedigi kararlar alması taleplerde bulunması durumunda, mahalli idarelerin seçimlerden önce yabancılar meclisi yerine, uyum komisyonu olușturma kararı verme hakkını kullanmalarını teșvik edecektir. Muhtemelen yeni düzenleme, seçilmișlerden olușan yabancılar meclislerinin iradelerine adeta „Demokles´in Kılıcı“ gibi ipotek koyacaktır.

Avrupa Birliğine üye olan ülke vatandașlarının mahalli seçimlerde seçme ve seçilme hakkı olması dikkate alındığında, söz konusu yasa değișikliğinden daha çok AB ülkesinden gelmeyen Alman pasaportuna sahip olmayan yabancılar, bilhassa Alman pasaportuna sahip olmayan Türkler etkilenecektir.

Sandıktan çıkan, seçilmișlerden olușan parlementoların yerine atanmıșlardan olușan komisyonlar, yetkileri ne olursa olsun, doğrudan seçmenlerin iradesinin tezahürü olan parlementonun yerini hiç bir șekilde tutamaz.

Bu nedenle Alman pasaportuna sahip olmayan yabancıların mahalli politika alanında etkinliğini artırma gibi iyi niyetli bir bașlık tașıyan kanun teklifinin bu șekliyle yasalașmaması gereklidir.

2021 yılı Mart ayında yapılacak Hessen eyaleti mahalli seçimlerine yetiștirilmesi planlanan yasa tasarısı aceleye getirilmemeli, kazanılmıș demokratik hakları koruyan hatta dahada genișleten değișiklikler yapılmalıdır. Hessen mahalli idareler kanunun yabancı meclislerinin olușturulması ve yabancı meclisi seçimlerinin yapılması ile ilgili amir ilkelerine dokunulmadan sadece yabancılar meclisi için aday çıkmayan ve bu nedenle yabancılar meclisi seçimi yapılamayan bölgelerde mahalli idarelere sadece içerisinde bulunulan seçim döneminde görev yapacak uyum komisyonu olușturma imkan ve selahiyeti veren bir düzenleme yapılmalıdır.

Hessen eyaleti meclisinde görev Alman vatandașlığına geçmis yabancıların da oylarıyla seçilen, bilhassa iktidar partileri üyesi Türk asıllı milletvekillerimizdan Hessen Eyaleti koalisyon hükümetini olușturan CDU ve BÜNDNIS 90/DIE GRUNEN partileri 3 Aralık 2019 tarihli kanun teklifini bu haliyle kanunlașmasını engel olarak yabancılar meclislerinin geleceğini teminat alan onların yetki ve imkanların genișletecek düzenleme yapılması için gayret etmelerini talep ediyoruz.

Dr. Hüseyin Kurt
(Frankfurt Yabancılar Meclisi Bașkan Yardımcısı)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen