“Die Würde des Menschen ist unantastbar“

“İnsan onuru dokunulmazdır”

23 Mayıs 2019’da Federal Almanya Anayasası’nın (Verfassung-Grundgesetz) karara bağlanmasının 70.yılı kutlandı. Batı Almanya’nın 11 eyaletli Meclisler Konseyi’nden oluşturulan bir kurul tarafından uzun bir çalışmanın sonucu olan yasa, Almanya’nın Bonn şehrinde Parlamenter Kurul (konseyi) tarafından karara bağlanmıştır. Kabul edilen bu anayasanın 1.Maddesi’nden 19’u temel ve hak ve özgürlüklerinin mihenk taşlarını oluşturur.

ÖNCE İNSAN

FEDERAL Almanya Cumhuriyeti Anayasası’nın birinci maddesinin ana şiarı, “Die Würde des Menschen ist unantastbar“, yani “İnsan onuru ve haysiyeti dokunulmazdır, devletin temel görevi ona saygı göstermek ve korumaktır“. Burada en önemli olan vurgulama, hangi kültür ve kökenden olursa olsun bahsi olan insan onurudur, yani her insanın kişisel haysiyetidir, bahsi olan “onur“ yalnız Alman için geçerli değildir. Almanya Anayasası’nın tüm değerleri, devletin tüm kurum, organlarının ve bu ülkede yaşayan her bireyin ortak değer ve kılavuzudur. Yasanın 3. mad-desinde vurgulandığı gibi “bütün insanlar yasa önünde eşittirler“. “Cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, yurdu ve kökeni, inancı, dini veya siyasi görüşleri dolayı-sıyla hiç kimse mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz tanınamaz. Hiç kimse özür ve sakatlığından dolayı mağdur edilemez“. Bu değerler, aktif olarak herkes tarafından özümseyerek yaşanması, öğrenilmesi ve korunması gereken değerlerdir. Bu Almanya’daki tüm insanların barışçıl, eşit ve hoşgörü içinde bir arada yaşamalarının ortak temelidir.

DİN, VİCDAN VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ

ALMANYA Anayasası’nın 4. maddesi, vicdan ve din hürriyetini garanti altına almıştır. Bu çerçevede bütün dinler aynı eşitliğe ve örgütlenme özgürlüğüne sahip olduğu gibi, her vatandaş inanmama özgürlüğüne sahiptir. Yine Anayasanın 5. maddesi düşünce, basın, sanat ve bilim özgürlüğünü garanti altına almaktadır; “Herkesin, düşüncesini söz, yazı ve resimle serbestçe açıklayıp yayma ve herkese açık olan kaynaklardan, hiçbir engele uğramadan, bilgi edinme hakkı vardır. Basın özgürlüğü ile radyo ve film aracılığıyla haber verme özgürlüğü güvence altındadır. Sansür uygulanamaz. “Hepimizin ve Almanya’da yaşayan her bireyin ortak paydası, farklı kültürel ve dinsel kökenli insanların birlikte yaşamalarının temeli olarak, inançlarından ve kökenlerinden bağımsız olarak anayasal düzenin eksiksiz onaylanması ve kabul görmesi gerek-mektedir. Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası, demokratik hukuk devletinin çoğulcu, bireysel ve kültürel özgürlük değerleri, Almanya’nın tarihsel modern aydınlanma, hümanist geleneğine dayandığı gibi, aynı zamanda faşist Nazi diktatörlüğüne 70 yıllık bir yanıttır. Bu nedenle demokratik hukuk devletine bir vatandaşı olarak sadakatim bu anayasayadır. Beklentim ve arzum bu ülkede yaşayan herkesten, hangi kökten, dilden, dinden, kültürden ve politik yönelime sahip olursa olsun, bu anayasaya sadakatla sahip çıkması ve yaşamasıdır.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen